1929 р. Оригінал привітання Сталіна з його 50-річчям від групи товаришів РКПб

269

Звернення до т. Сталіну у зв’язку з його 50-річчям групи членів ЦК і президії ЦКК.
Тов. Сталіну.
Дорогий друг і бойовий товариш!
Центральний Комітет і Центральна Контрольна Комісія Ленінської партії гаряче вітають тебе, найкращого ленінця, найстарішого члена Центрального Комітету та його Політбюро.
П’ятдесят років життя, тридцять з гаком років твоєї активної більшовицької діяльності, нерозривно пов’язані з усією героїчною боротьбою нашої партії і з перемогами ленінізму.
З перших же днів твоєї роботи, професійного революціонера, будував під керівництвом Леніна перші осередки більшовицької організації, ти проявив себе як вірний, кращий учень Леніна. З безпосередніх учнів і соратників Леніна, ти виявився найбільш стійким та послідовним до кінця ленінцем. Жодного разу протягом усієї своєї діяльності ти не відступав від Леніна як у своїх теоретичних і принципових позиціях, так і у всій практичній роботі.
Суворі роки підпілля, жорстокі переслідування царизму, тюрми та заслання загартовували твою сталеву волю і революційну наполегливість.
У важкі роки поразок і в роки підйому ти завжди залишався твердим і непохитним, завжди разом з Леніним під його керівництвом ти провадив послідовну більшовицьку лінію, з усією рішучістю виступав проти опортунізму, інтелігентського фразерства, зневіри, коливань і відкритого ренегатства.
У переможні дні великого Жовтня ти, в протилежність іншим учням Леніна, виявився першим самим близьким і найвірнішим його помічником, як видатний організатор Жовтневої перемоги.
У важкі дні Бреста, коли вирішувалася доля революції, — ти разом з Леніним твердо відстоював більшовицьку стратегію проти тих опортуністів, хто розколював партію, підриваючи більшовицьке єдність під прапором дрібнобуржуазної лівизни.
У роки громадянської війни партія посилала тебе для організації перемог на вирішальних фронтах. І твоє ім’я пов’язане з самими славними перемогами нашої Червоної армії.
Смерть вирвала з наших рядів видатного нашого вождя і вчителя, тов. Леніна, якраз в самі важкі роки відбудови народного господарства. Партія переживала важкі дні. Троцькізм, ворожий ленінізму, атакував партію, роблячи спроби оволодіти керівництвом партії і згорнути її з ленінського шляху. Уже в першій сутичці з ворогами ленінізму після смерті Леніна Центральний Комітет у боротьбі за ленінське єдність партії згуртувався навколо тебе, як самого вірного і витриманого продовжувача справи Леніна.
Партія здобула блискучу перемогу над троцькізмом і над новою зинов’євсько-каменевской опозицією, фальшиво прикрывавшейся прапором ленінізму, а на ділі була прямою агентурою контр-революційного троцькізму.
Також як у 1923 р. ти сміливо розкрив антипартійну меншовицьку сутність троцькізму, також і в 1928 р. ти викрив антипартійну, антипролетарскую, куркульську сутність правого ухилу.
Саме завдяки цьому Центральний Комітет Партії зумів згуртувати навколо себе мільйонні маси, зумів успішно розбити правий ухил і провести на ділі, на практиці генеральну ленінську лінію.
Через найбільші труднощі відбудовчого і реконструктивного періоду більшовицька партія вивела країну на шлях грандіозного розмаху соціалістичного будівництва. Бурхливий розвиток індустріалізації країни і соціалістичної перебудови сільського господарства є яскравим підтвердженням ленінської теорії про можливість побудови соціалізму в нашій країні, теорію, яку ти відстояв у боротьбі з дрібнобуржуазним троцькізмом.
Найбільші успіхи соціалістичного будівництва, досягнуті партією, нерозривно пов’язані з твоїм іменем, з твоєї наполегливої непримиренною боротьбою за генеральну лінію партії.
З твоїм іменем нерозривно пов’язані небачені в історії людства темпи індустріалізації країни і рішучого переведення села на рейки колективного і великого соціалістичного господарства, смілива атака на кулака, розгортання соціалістичного змагання і самокритики. Ти, як ніхто інший, поєднував у собі глибоке теоретичне знання ленінізму з умінням сміливо втілювати його в життя на різних етапах революційної боротьби.
Це допомогло партії з найменшою затратою сил і часу успішно впоратися з труднейшими історичними завданнями, це допомогло партії зберегти дійсне ленінське єдність її рядів.
Як справжній ленінець, ти боровся за єдність партії не ціною поступок опортунізму, а сміливої непримиренною боротьбою з усякими проявами опортунізму.
Саме тому терпіли крах жалюгідні спроби всіх ворогів партії протиставити Центральний комітет тобі.
Вороги ленінізму вже не раз мали нагоду переконатися в тому, що Центральний Комітет і Сталін є нерозривне єдине ленінське ціле.
Сьогоднішній день ще тісніше згуртувати мільйонну партію навколо Центрального Комітету, згуртує багатомільйонні маси пролетаріату і трудящих навколо ленінської генеральної облич партії, за яку ти боровся, борешся і якої ти віддаєш усі свої сили, енергію і знання.
Мільйонні маси пролетарів можуть бути впевнені в тому, що Центральний Комітет більшовицької партії, що має в своїх лавах такого керівника, як Сталін, доведе країну до повного побудови соціалізму і перемоги пролетарської революції в усьому світі.
До живе ленінська більшовицька партія!
Хай живе залізний солдат революції — т. Сталін!
ЦК і ЦКК ВКП(б).
XII.1929 р.