Середовище на виріст. Індивідуальна підтримка приносить масові результати

10

Відкриваючи дискусії» роль університету в просторі розвитку та інновацій”, генеральний директор фонду потаніна оксана орачева зауважила, що ця тема дуже актуальна для фонду. Одне з його завдань-формування середовища, що допомагає вузам розвиватися і розвивати ті території, на яких вони розташовані.

В останні роки фонд підтримав кілька інституційних проектів. Так, завдяки проекту з вивчення кращих російських і зарубіжних практик університети отримають можливість побачити, як системно реалізувати свою третю місію, суть якої, нагадаємо, полягає у вкладі вузів в соціально-економічний розвиток країни і регіонів, в розвиток системи освіти, в соціально значущі ініціативи.

Ще один проект такого ж роду – » простір співучасті ” – спрямований на впровадження в освіту проектної моделі.

” але не в тій його частині, де до проектів вже звикли, – в технічних і природничо-наукових спеціальностях, а стосовно до спеціальностей гуманітарних, – пояснила орачева. – об’єднуючи в освітньому процесі нко, фонди, театри, музеї, ми тим самим змінюємо середовище. Студенти працюють над реальними завданнями, пропонують рішення, які можуть бути затребувані не тільки в організації, з якою вони взаємодіють, але і за її межами».

Починаючи з 2013 року особливу увагу у фонді приділяють розвитку магістратури, сконцентрувавши зусилля на індивідуальній підтримці студентів і викладачів, даючи їм можливість для самореалізації. Адже саме в магістратурі, нагадала орачева, формуються сьогодні ті затребувані універсальні компетенції, без яких неможливо уявити собі майбутнє: аналітичне мислення, комплексне вирішення проблем, лідерство, соціальна відповідальність, емоційний інтелект… Гендиректор фонду повідомила, що, враховуючи пандемійну ситуацію і велику потребу в грантах на реалізацію ініціатив, було вирішено збільшити кількість індивідуальних стипендій до 750, грантів викладачам – до 150.

Крім того, в цьому році був запропонований новий інструмент, також спрямований на розвиток освітнього середовища, що допомагає просувати кращі практики, – конкурс «академічний десант». Його мета-сприяти професійній мобільності.

Триває проект «ландшафт російської магістратури», в рамках якого проводиться аналіз магістерських програм у всіх університетах країни. В результаті з’явиться інтерактивна карта російської магістратури, аналога якої поки не існує.

Нарешті, за підтримки фонду йде дослідження ефективності проектів грантового (викладацького) конкурсу на створення нових освітніх продуктів, пов’язаних з магістратурою, – від цілих програм до окремих курсів, за період з 2013 по 2019 рік. Орачева поділилася першими висновками. Більше 92% нових підтриманих фондом програм були впроваджені і отримали подальший розвиток. Вони дуже затребувані, діють від трьох до п’яти років, поступово трансформуючись в нові продукти (наприклад, програми додаткової профосвіти або мережеві). Конкурс студентів при вступі становить в середньому 2,5 людини на місце. Майже половина (47%) грантоотримувачів при розробці своїх продуктів залучили зовнішні для університету партнерські організації і практично всі продовжили співпрацю з ними після завершення підтримки фонду. Тобто завдяки магістратурі університети розширюють свої партнерські зв’язки. Три чверті викладачів знайшли співвиконавців у свої проекти. Практично для всіх участь у грантовому конкурсі фонду стала стимулом для формування нових професійних компетенцій, у тому числі і цифрових. Приблизно у третини стався кар’єрний ріст. Орачова зазначила, що університети ініціативи викладачів підтримують.

Про розвиток магістерських програм у своїх університетах та їх значення для територій розповіли ректор московського міського педагогічного університету ігор реморенко, ректор алтайського державного університету ігор бочаров, проректор з освітньої діяльності санкт-петербурзького політехнічного університету петра великого олена разінкіна.

Традиційно у вересні фонд потаніна представляє рейтинг вузів-учасників стипендіальної програми – за результатами минулого навчального року. Таких вузів сьогодні 75. Цього року відбулися невеликі зміни в методології складання рейтингу. При ранжируванні знову почали враховувати участь у школі фонду-традиційному заході, що об’єднує студентів і викладачів (минулого року через пандемійні обмеження школа не проводилася і тимчасово використовувався інший показник). Друга зміна: додано новий критерій-участь у конкурсі “академічний десант”. Але оскільки до моменту підведення підсумків минулого навчального року конкурс тільки був запущений, в рейтингу 2021 року враховується виключно сам факт участі в ньому представників університету, незалежно від їх кількості. Надалі, з появою переможців, цей показник буде розвиватися. Нарешті, третя зміна-збільшення штрафів за плагіат в обох конкурсах (і для студентів, і для викладачів).

Рейтинг фонду потаніна в цьому році очолив санкт-петербурзький державний університет (спбду). На другому місці-лідер минулого року московський державний університет ім. М. В. Ломоносова (мду), на третьому – нду «інститут точної механіки і оптики» (університет ітмо).у наростаючому рейтингу, де вузи ранжуються за результатами за останні три роки, в трійку лідерів увійшли спбду, мду і уральський федеральний університет імені першого президента росії б.м.єльцина. Показники наростаючого рейтингу, за словами орачевої, враховуються, «щоб фіксувати системні тенденції і уникати випадковостей». Багато університетів зберігають свої позиції протягом декількох років.

“у всіх університетах ми спостерігали істотне збільшення числа студентів і викладачів, що беруть участь у стипендіальному конкурсі, – зазначила орачева. – і ще один важливий тренд-університети прагнуть до мобільності і гнучкості, що виражається через залучення в магістратуру студентів і викладачів не тільки свого вузу”.