Скільки в 2020 році було витрачено на науку в росії – дослідження нду вше

24

Інститут статистичних досліджень і економіки знань (ісіез) нду вше аналізує нові дані росстату про обсяг внутрішніх витрат на дослідження і розробки в росії за 2020 р і в динаміці за останнє десятиліття.

Обсяг внутрішніх витрат на дослідження і розробки (ір) в росії в 2020 р.склав 1174.5 млрд руб., що на 2.6% (у постійних цінах1) більше, ніж у попередньому році, і на 17.5% в порівнянні з 2011 р. (рис. 1). Невелике зростання за минулий рік не вплинуло на позицію нашої країни серед провідних держав за величиною витрат на науку в розрахунку за паритетом купівельної спроможності національних валют: росія як і раніше займає 9-е місце (45.4 млрд дол. Сша). Її випереджають сша(657.5 млрд дол.), китай (525.7), японія (173.3), німеччина (147.5), республіка корея (102.5), франція (72.8), індія (58.7) і великобританія(56.9 млрд дол. Сша).

Щорічні темпи приросту внутрішніх витрат на ір в окремі періоди, в тому числі в останні два роки, випереджали динаміку валового внутрішнього продукту (ввп) країни (рис. 2). Частка внутрішніх витрат на ір у ввп досягла 1.1%. Росія з урахуванням даних за 2020 р.знаходиться на 35-му місці за величиною даного показника (за 2019 р. – на 37-му).

1 тут і далі дані в постійних цінах розраховані з урахуванням дефлятора ввп станом на 01.04.2021.

За даними 2020 р. На кошти держави-основне і стабільне джерело фінансування науки-припадають 67.8% внутрішніх витрат на ір, з них 52.6% – кошти федерального бюджету, 13.3% – кошти організацій державного сектора науки, включаючи власні (рис. 3). Частка бізнесу склала 29.2% (для порівняння: у 2019 р. – 30.2%; у 2011 р. – 27.7%).

Величина внутрішніх витрат на виконання ір за рахунок коштів держави за минулий рік зросла на 4.9% (у постійних цінах) і перевищила рівень 2011 р.на 18.8%. Обсяг фінансування науки з коштів підприємницького сектора, незважаючи на зниження на 0.8% в 2020 р., залишається помітно вище значення за 2011 р. (+24.1%). Співвідношення коштів держави і підприємницького сектора істотно не змінилося: в 2011 р.воно становило 2.4, а в 2020 р. – 2.3 рази.

09.09.2021